NBG vertaling

De NBG-vertaling is uitgegeven in 1951. De afkorting NBG staat voor de uitgever Nederlands Bijbel Genootschap. Al in 1916 begon het NBG met het vertalen. Het nieuwe testament was gereed in 1938. Dit is de reden dat sommige uitdrukkingen in het Nieuwe Testament wat ouderwetser lijken dan het Oude Testament, dat later vertaald is. De NBG vertaling was de eerste groot uitgegeven vertaling sinds de uitgave van de Statenvertaling in 1637. In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) ter vervanging van de toen al meer dan zestig jaar oude NBG-vertaling. De NBG-vertaling staat dicht bij de Statenvertaling en is zeer geschikt voor Bijbelstudie.