BGT - Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is in oktober 2014 uitgegeven in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap. BGT is een vertaling in gewone taal. Taal die we allemaal kennen en allemaal gebruiken. Er worden gewone woorden gebruikt, en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang. De tekst is duidelijk opgebouwd, zodat je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. De tekst is ingedeeld in korte stukken met een eigen opschrift, dat de kern noemt van het stuk dat volgt. Zo is de BGT een Bijbel die leesbaar en duidelijk is voor iedereen.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door een groep van deskundige vertalers.