Gepost op

Aalten

De Fakkel Aalten gesloten per 1 juli 2017

De Fakkel in Aalten is per 1 juli 2017 gesloten. De Fakkel Aalten is als onafhankelijke stichting De Lichtdrager bijna 40 jaar actief geweest, waaronder een groot aantal jaren als franchise winkel binnen de landelijke De Fakkel keten van Stichting De Fakkel christelijke boekwinkels.

Omdat in de afgelopen jaren de omzet van de winkel fors teruggelopen is, met een negatief financieel resultaat als gevolg, was het voor het bestuur al geruime tijd de vraag of de winkel zou kunnen blijven bestaan. “Als bestuur hebben wij onder meer via verschillende gemeenten/kerken in Aalten en omstreken de positie van De Fakkel onder de aandacht van betrokkenen gebracht. Onze gedachte hierbij was dat er wellicht initiatieven zouden ontstaan waardoor de winkel voortgezet zou kunnen worden. Naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben we als bestuur een aantal gesprekken gevoerd met mensen over hun plannen met betrekking tot de winkel. Uit deze gesprekken hebben we als bestuur de conclusie getrokken dat we geen mogelijkheden zien om door te gaan met de winkel. Als bestuur realiseren we ons dat dit besluit grote impact heeft voor alle betrokkenen, niet in het minst voor onze vrijwilligers. Immers, het zijn de vrijwilligers geweest die vaak jarenlang met veel inzet gestalte hebben gegeven aan de winkel. Als bestuur zijn we dankbaar voor deze inzet!

Met het stoppen van de winkel zal het werk van Stichting De Lichtdrager niet stoppen. De komende periode gaan we als bestuur op zoek naar nieuwe mogelijkheden om gestalte te geven aan de doelstelling van de stichting: ‘…om mensen in aanraking te brengen met het evangelie en/of hun geloofsleven te verdiepen…'”, aldus het bestuur van stichting De Lichtdrager uit Aalten: Andreas Eichler, Irma Wildenbeest, Renate Brethouwer en Jan Heijink.

Bron: http://www.aaltenvooruit.nl/nieuws/algemeen/155353/de-fakkel-gaat-dicht-